Ben jij in deze crisis de juiste leider?

Hoe is het eigenlijk met je?
Hoe geef jij eigenlijk leiding aan je leven en hoe geef je leiding aan anderen?
Als je leidinggevende bent van een team, dan is dit bericht zeker voor je.

Werk je in een team samen met anderen dan helpt dit bericht je om weer grip te krijgen op de situatie, rust in je hoofd en energie in je werk.

Het is een rare tijd. Acda en De Munnik zongen er ook over

“Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt”.

Tjonge, wat zo’n ‘klein’ virusje allemaal teweeg kan brengen.

Hoe ga je daarmee om als leidinggevende?
Hoe zorg je voor rust in de tent en rust in het hoofd? Bij jezelf en bij de anderen? Hoe hou je de energie goed in het team en hoe zorg je dat het werk afkomt?

Als je denkt dat dit virusje en alle veranderingen snel voorbij gaan, dan heb ik slecht nieuws voor je. We zijn nog maar net bij het begin. Dit is geen tijdelijke oplossing, dit is de weg van de transformatie. Veranderingen beginnen altijd slecht, eerst wordt het minder, we schieten vaak voorbij de nieuwe orde. Het is tijd van onrust, tijd van onderzoeken, tijd van onzekerheid.

We werken op een nieuwe manier, zonder collega’s om ons heen, in de onrust van thuis, minder concentratie, een werkplek die niet meer aan alle ergonomische eisen voldoet, te weinig beweging. Niemand die even een bakje koffie met je drinkt.

En toch, onrust, onzekerheid en deze verandering is ook goed. Het is nodig voor de transformatie. Als je team heel gelaten de gebeurtenissen voorbij laat gaan, dan moet je je pas echt zorgen maken.

Juist nu is het de tijd voor jou, als leider!

……om je leiderschap in te zetten, om er te zijn voor je team en de mensen de juiste richting te wijzen.

In al deze onzekerheid hebben mensen sturing nodig, richting, begeleiding en focus. De juiste mindset, er is namelijk al genoeg afleiding en negatieve energie om ons heen.

DIT IS TRANSFORMATIE!

De onzekere tijden zijn de doorgang naar iets nieuws.

Dit is de tijd dat we leren om te gaan met nieuwe leef- en werkvormen en daarin maken we keuzes. Als de storm is gaan liggen, blijven we doen wat werkt. Dan gaan we niet meer terug naar het oude. Zoals boodschappen doen via internet in plaats van de supermarkt, sporten via een online instructeur. Thuis werken en geen hectische kantoortuin. Video-vergaderen en dus niet meer in de file voor een uurtje overleg. Op tijd weer thuis zijn voor de kinderen, want daar was je toch al.

Dus hoe ga je om met deze veranderende situatie en wat is jouw rol als leidinggevende?

Duidelijke missie en doel

Juist in tijden van onrust heeft het team een stabiele factor nodig. Iemand die vertelt waar we naartoe moeten en hoe we daar komen. Als leider heb je een duidelijke missie en een helder doel.

Heb je die niet, dan is dat het eerste waar je (vandaag) mee bezig gaat!!!

Wat is het doel als team, wat willen jullie samen bereiken, waarom zijn jullie er in deze organisatie of voor jullie klanten? Wat is jullie bestaansrecht?

Hoe gaan jullie dat doel realiseren en wat betekent dat voor jullie als team? En wat is jouw rol daarin als leidinggevende.

Let op: Dit is niet jouw missie als leidinggevende. Dit is de missie van het team!

Zonder missie, zonder duidelijk doel is het team zoekende, stuurloos en heb jij geen rol als leidinggevende.

Maak het meetbaar

Heb je de missie van het team duidelijk, communiceer het dan, en blijf het herhalen. Maak het meetbaar en vraag iedereen wat zijn of haar bijdrage is.

Wat doe jij vandaag, wat bijdraagt aan het teamdoel? 10 klanten bellen, 15 producten afmaken, de wachtlijst met 7 klanten terugbrengen, een nieuw apparaat of software installeren en activeren.
Kies duidelijke meetbare doelen en resultaten.

Structuur en regelmaat

Een van de belangrijkste rollen van jou, als leidinggevende, is verbinden en communiceren, contact maken met je team.

Juist als mensen thuis zijn, op zichzelf, hebben ze contact en verbinding nodig.

Ze hebben niet gekozen voor deze situatie en daar gaat iedereen weer op zijn eigen manier mee op.

Briefing

Maak afspraken over contactmomenten. Plan elke ochtend een korte briefing in. Bijvoorbeeld om 9:00 uur. Bakje koffie en thee erbij. Ontmoet elkaar via videobellen (Zoom, teams). Benoem (herhaal) de doelen en missie van het team, zeker in het begin. Bespreek de onderwerpen van de dag. Wat heb je gedaan, waar loop je tegen aan, wat ga je vandaag doen dat bijdraagt aan de missie van het team?

Belangrijk: HOU HET KORT!! Geeft iedereen een vaste tijd, 1 of 2 minuten.

Get to the point!

Niet iedereen zit op het groepsproces te wachten. Sommigen wil ook direct in de actie, terwijl anderen er een heerlijk koffiemomentje van kunnen maken. Let daarbij ook eens op je eigen voorkeursstijl. Zoek hierin je eigen mix en hou de groep goed in de gaten, wat gebeurt er, wie blijft hangen en wie heeft nog een duwtje nodig, wie gaat als een speer?

Afhankelijk van de missie en doelen bepaal je de regelmaat van de meetings. Op De Trainingsboerderij hebben we elke dag overleg. Wat gaan we vandaag doen, wat is er belangrijk?

Op ‘productiedagen’ werken we een ‘run’ of ‘sprint’. We hebben het afgeleid van de Scrum methode. Op deze dagen komen we elk uur kort bij elkaar, vertellen wat we gedaan hebben, wat we gaan doen, wat en wie we daarbij nodig hebben. Dan gaan we ongeveer 45 minuten aan de bak, een korte pauze en dan zijn we weer bij elkaar. Ook hier geldt weer: hou het overleg kort en to the point.

Contact en verbinding

Zorg voor voldoende individueel contact. Check hoe het echt gaat met je mensen. Wat speelt er tussen collega’s en wat speelt er thuis? Hoe is het om zo thuis te werken? Waar is behoefte aan en wat kun je regelen als leidinggevende zodat thuiswerken acceptabel is. Zorg dat je er voor ze bent, zonder dat je ze gaat pamperen. Iedereen heeft ook recht op zijn eigen problemen. Daar kunnen we van groeien. Help mensen dat groeiproces in en in dat groeiproces.

Ik heb het al eerder gezegd; Dit is geen tijdelijke situatie. Hou er rekening mee dat dit nog maanden gaat duren. Dit is de transformatie naar anders werken. Stap er vol is, laat deze situatie in je voordeel werken, Ervaar, leer, groei als leider….. En ook als team.

Meer weten over het groepsproces en de dynamiek, stuur ons een bericht dan kunnen we via ZOOM elkaar ontmoeten.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

struisvogelpolitiek